romania 640united kingdom 640

whatsapp

TERMENI ȘI CONDIȚII DE CAZARE

Vă rugăm să respectați orele de check–in și check out!
Orele de check-out pot fi modificate numai cu acordul personalului.
Într-o Garsoniera se pot caza maxim 2 adulți și 1 copil (0-14 ani) sau 2 adulți și 2 copii (0-14 ani).
Într-o Garsoniera se poate monta maxim 1 pat suplimentar și se percep taxe (30 lei/noapte).
Orice montare a unui pat suplimentar se poate face numai cu confirmarea și acordul personalului.
Vârsta copiilor cazați gratuit nu poate depăși 12 ani în data de check-in.
Vă rugăm la efectuarea rezervării să comunicați exact vârsta și numărul copiilor care vă însoțesc, în caz contrar rezervarea putând fi anulată iar avansul nereturnabil.
Copiii peste 14 ani sunt considerați adulți.
Prin orice rezervare efectuată și confirmată atât clienții cât și agențiile contractante își asumă integral Regulamentul de Conduită - Termenii și Condițiile de acces. Înainte de efectuarea oricărei rezervări puteți accesa www.yeshome.ro sau solicita informații telefonice. Orice nerespectare a regulamentului poate duce la anularea sejurului și/sau a rezervării. REZERVĂRILE pentru pot fi efectuate telefonic: 0753 137 137 - mobil sau pe e-mail: office@yeshome.ro.


Va multumim si va asteptam cu drag!
YesHome


POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una din misiunile fundamentale ale SC YES HOME SRL.Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”). Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Prelucrarea datelor personale este făcută de către: SC YES HOME  SRL cu sediul: Str Calea lui Traian, Nr. 531, Călimănești, Vâlcea, înregistrată sub nr. J38/731/2015 la Registrul Comerțului, având CUI 35314960 . SC YES HOME SRL este operator de date cu caracter personal în sensul prevăzut de GDPR, respectiv stabilește mijloacele și scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?
Dacă sunteți client sau potențial client: Colectăm date cu caracter personal în urma celor mai multe interacțiuni cu dvs., precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre. Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt următoarele: 1) date necesare pentru efectuare rezervărilor (de exemplu, nume, prenume, e-mail, telefon); 2) datele aferente fișei de sosire-plecare, solicitate în baza legislației naționale (de exemplu, cetățenie, adresă, data nașterii); 3) informații despre sejurul clientului, inclusiv data sosirii și a plecării, cerințe speciale, preferințe; 4) informații despre autovehiculele pe care este posibil să le aduceți pe proprietatea noastră, de exemplu număr de înmatriculare; 5) informații colectate de către diverși parteneri contractuali (agenții de turism, organizatori de evenimente) și transmise către SC YES HOME SRL  6) date necesare furnizării unor servicii adiționale, după caz; 7) recenzii și opinii referitoare la serviciile noastre; 8) orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați. Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract vom fi în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu: (8) dacă nu doriți să ne dați nume, prenume, adresă de e-mail sau număr de telefon în cazul în care doriți sa faceți o rezervare, nu vom putea să efectuăm rezervarea, sau (9) având în vedere faptul că în fișa de anunțare a sosirii și plecării pe care o veți completa în momentul în care vă cazați in locatia noastra va trebui sa introduceți anumite date personale prevăzute în mod obligatoriu de lege, iar în cazul în care nu veți dori să completați acele câmpuri obligatorii, nu vom putea sa vă cazăm în locatie.
Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet www.yeshome.ro: Pentru citirea informațiilor existente pe site nu este necesară oferirea datelor personale. Totuși, în scopul exploatării tehnice a portalului, colectăm ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de Internet. Pentru utilizarea unor servicii (ex. rezervări on-line) sunt necesare anumite date personale. Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri: Colectăm numele, prenumele, funcția, precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentanți.

ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DVS PERSONALE?
Check-in : Prelucrăm datele dvs. personale pentru înregistrarea/cazarea în cadrul hotelului nostru. In momentul cazării, conform prevederilor legale în vigoare sunteți obligat la completarea fișei de anunțare a sosirii și plecării care conține un minimum de date necesare pentru a vă putea caza.
Feedback: Prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne asigura că ați avut o experiență plăcută în cadrul unităților noastre. Interesul nostru legitim de a îmbunătăți constant serviciile pe care le oferim și de a oferi servicii cât mai potrivite si conforme cu standardele clienților noștri.
Alte comunicări: Prin e-mail, poștă, telefon sau SMS.Aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum: (1) pentru a răspunde cererilor dumneavoastră, (2) dacă nu ați finalizat o rezervare online sau o cerere de ofertă, este posibil să vă trimitem un e-mail pentru a vă reaminti să finalizați rezervarea, (3) pentru a va informa despre modalitatea în care au fost soluționate plângerile și/sau incidentele apărute pe perioada șederii dvs.Interesul nostru legitim de a oferi servicii la standarde dorite prin soluționarea eventualelor cereri/plângeri și pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate.
Analiză, îmbunătățire și cercetare: Pentru a asigura constant evoluția calitativă a serviciilor noastre, avem grijă să analizăm fiecare plângere/sugestie din partea dvs., astfel că întocmim rapoarte statistice pentru a identifica problemele și a găsi cele mai bune soluții pentru remedierea acestora. Ne bazăm pe interesul nostru legitim de a furniza servicii conforme standardelor dvs. și ale  SC YES HOME SRL.
Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet (www.yeshome.ro):Monitorizarea traficului în vederea identificării erorilor si/sau orice altă disfuncționalitate a site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dvs. a unui site complet funcțional prin repararea oricărei erori, precum și prin îmbunătățirea continuă a acestuia.

CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?
1)Parteneri de afaceri: în anumite cazuri, ne asociem cu alte societăți pentru a vă furniza produse, servicii sau oferte. 2) Autorități și/sau instituții publice pentru: (a) respectarea dispozițiilor legale, (b) a răspunde solicitărilor acestora, (c) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională). Spre exemplu, potrivit reglementării expuse la Secțiunea “IN CE SCOP SI IN

CE TEMEI PRELUCRAM DATELE DVS PERSONALE” lit.
Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

FURNIZAREA DE CĂTRE DVS. A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE
 Dacă ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire și modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS PERSONALE? Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă. Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele dvs. personale, vom șterge/distruge informațiile dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate.Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod care asigură eliminarea lor în totalitate, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ? În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

1) Dreptul de acces: ne puteți solicita (a) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (b) o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);

2) Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din GDPR);

3) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (c) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (d) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (e) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (f) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);

4) Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);

5) Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);

6) Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR).

7) În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ. În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

SUNT DATELE DVS. ÎN SIGURANȚĂ? Tratăm securitatea dvs. personală cu seriozitate, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale. Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII
Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați utilizând trimițând un e-mail la următoarea adresă: office@yeshome.ro iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii. De asemenea, în măsura în care nu dispuneți de mijloace electronice sau nu doriți să le folosiți, puteți formula o cerere scrisă pe care o depuneți la adresa locatiei: Str Calea lui Traian, Nr. 531, Călimănești, Vâlcea. În măsura în care nu sunteți satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

MODIFICĂRI ALE POLITICII
Această politică de confidențialitate se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare din când în când. Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica un link către politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare. Pentru a vă ajuta să urmăriți modificările cele mai importante, vom include mai jos un istoric al modificărilor pentru a recunoaște modificările aduse prezentei politici.

Rezervare online

captcha
Reload